Tarief kinderdagverblijf

Tarief opvang vaste uren: €8,45 per uur

Tarief flexibele opvang: €8,75 per uur

Deze kosten komen in aanmerking voor vergoeding door de belastingdienst. Het LRK registratie nummer van het kinderdagverblijf is 109917807.