Tarief buitenschoolse opvang

Tarief vaste dagen/uren: €7,15

Tarief flexibele opvang: €7,35

Deze kosten komen in aanmerking voor vergoeding door de belastingdienst. Voor de aanvraag is ons registratie nummer nodig (Landelijk Register kinderopvang nummer 170266709).