Tarief buitenschoolse opvang

Tarief vaste dagen/uren: €7,55

Tarief flexibele opvang: €7,75

Deze kosten komen in aanmerking voor vergoeding door de belastingdienst. Voor de aanvraag is ons registratie nummer nodig (Landelijk Register kinderopvang nummer 170266709).