Gastouderbureau

Wat doet het gastouderbureau:


 • Wij bieden met veel plezier professionele begeleiding en bemiddeling tussen vraagouders en gastouders.
 • Hulp bij het vinden van een geschikte gastouder voor uw kind.
 • Minimaal twee keer per jaar een bezoek aan de opvanglocatie.
 • Het uitvoeren van de jaarlijkse Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid.
 • Periodieke evaluatie van de opvang.
 • Een online urenregistratiesysteem, zodat u overal en altijd inzicht hebt in uw opvangkosten.
 • Jaarlijks een overzicht van alle opvanguren en vergoedingen waarmee u de ontvangen kinderopvangtoeslag kunt verantwoorden aan de Belastingdienst.
 • Snelle kassiersfunctie: het innen en uitbetalen van de opvangvergoeding aan uw gastouder.
 • Controle op geldigheid van documenten van de gastouder (certificaat kinder EHBO, VOG, diploma, legitimatiebewijs).
 • Indien uw eigen gastouder verhinderd is door vakantie of ziekte, dan helpen wij u met het vinden van een vervangende gastouder.
 • Indien nodig, verzorging van inschrijving van uw gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang.
 • Scholing en bijscholing van uw gastouder.
 • Professionele ondersteuning en begeleiding van uw gastouder bij pedagogische uitdagingen.
 • Periodieke nieuwsbrief waarin allerlei actuele onderwerpen worden behandeld.
 • Aanbieden van workshops.
 • Alle gastouders vallen onder de collectieve aansprakelijkheidverzekering van Mix&Match kinderopvang.
 • Begeleiding mogelijk bij het kindvriendelijk maken van een opvanglocatie van een gastouder, dit wil zeggen dat wij samenwerken met een klusbedrijf die op verzoek gastouders kan ondersteunen met kluswerkzaamheden die nodig zijn om aanpassingen aan te brengen volgens de Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid. 


Inspectierapport GGD:   https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/#/inzien/oko/gegevens/157c2ab8-e487-4887-b36c-6fe14ae4b3ab