Gastouderbureau

Wat doet het gastouderbureau:


 • Wij bieden met veel plezier professionele begeleiding en bemiddeling tussen vraagouders en gastouders.
 • Hulp bij het vinden van een geschikte gastouder voor uw kind.
 • Minimaal twee keer per jaar een bezoek aan de opvanglocatie.
 • Het uitvoeren van de jaarlijkse Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid.
 • Periodieke evaluatie van de opvang.
 • Een online urenregistratiesysteem, zodat u overal en altijd inzicht hebt in uw opvangkosten.
 • Jaarlijks een overzicht van alle opvanguren en vergoedingen waarmee u de ontvangen kinderopvangtoeslag kunt verantwoorden aan de Belastingdienst.
 • Snelle kassiersfunctie: het innen en uitbetalen van de opvangvergoeding aan uw gastouder.
 • Controle op geldigheid van documenten van de gastouder (certificaat kinder EHBO, VOG, diploma, legitimatiebewijs).
 • Indien uw eigen gastouder verhinderd is door vakantie of ziekte, dan helpen wij u met het vinden van een vervangende gastouder.
 • Indien nodig, verzorging van inschrijving van uw gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang.
 • Scholing en bijscholing van uw gastouder.
 • Professionele ondersteuning en begeleiding van uw gastouder bij pedagogische uitdagingen.
 • Periodieke nieuwsbrief waarin allerlei actuele onderwerpen worden behandeld.
 • Aanbieden van workshops.
 • Alle gastouders vallen onder de collectieve aansprakelijkheid en ongevallen verzekering van Mix&Match kinderopvang.